Welkom op de website van Courtial opleidingen.

Als opleider en adviesorganisatie in het beroepsonderwijs verzorgen wij opleidingen, cursussen en trainingen in meerdere vakgebieden zoals logistiek, voeding, techniek en groothandel. De opleidingen worden uiteraard bij u in het bedrijf verzorgd. U bepaalt daarbij onze agenda.

Door onze achtergrond uit het middelbare beroepsonderwijs bieden wij in samen-werking met ROC’s ook reguliere beroepsopleidingen aan op niveau 1 en 2.
Waar sprake is van een branche opleiding kunnen wij ook die voor uw bedrijf verzorgen. Onze trainers en adviseurs spreken de taal van de werkvloer en dragen bij tot het oplossen van zakelijke opleidingsvraagstukken.